Ngày 12 - 13/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế phối hợp với Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế tổ chức Diễn đàn Quốc gia về chất lượng bệnh viện lần thứ 2.

Diễn đàn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ quản lý và chuyên môn ngành y về việc cần nâng cao chất lượng chăm sóc y tế và an toàn người bệnh; chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt trong quản lý chất lượng chăm sóc và an toàn bệnh nhân ở bệnh viện trong nước và quốc tế; xây dựng chương trình hành động về quản lý rủi ro trong công tác chẩn đoán và điều trị, phổ biến bộ tiêu chí mới năm 2013 về chất lượng bệnh viện.
 
Hiện nay, cả nước có khoảng 171.100 giường bệnh ở hệ thống các cơ sở y tế, trong đó 164.800 giường bệnh ở các cơ sở y tế công lập, đạt tỷ lệ 22,5 giường bệnh/10.000 dân. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh như: thái độ phục vụ, ứng xử của một bộ phận cán bộ, nhân viên y tế; thời gian, thủ tục khám chữa bệnh; quản lý hành nghề y tư nhân nhiều địa phương còn chưa kiểm soát chặt chẽ.  
 
Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, trong thời gian tới việc quản lý chất lượng bệnh viện sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh thông qua đào tạo đội ngũ cán bộ, cải thiện cơ sở vật chất và thiết bị y tế. Bộ Y tế cũng đang chỉ đạo và quán triệt các đơn vị về việc giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cách ứng xử đối với người bệnh; đồng thời, áp dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ở các cơ sở y tế thông qua 83 tiêu chí về chất lượng bệnh viện vừa được Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định ban hành ngày 3/12/2013. Trên cơ sở đó, các bệnh viện phải nỗ lực phấn đấu để đạt được các tiêu chí này, bảo đảm việc đánh giá chất lượng bệnh viện đúng thực chất.
 
Trưởng Ban hợp tác và phát triển của phái đoàn Liên minh châu Âu Bérénice Muraille cho biết, Liên minh châu Âu vừa đồng ý hỗ trợ thêm 114 triệu euro cho ngành y tế tới năm 2017, nhằm nâng cao năng lực hiện đại hóa việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế để bảo đảm người nghèo và cận nghèo có thể được tiếp cận công bằng các dịch vụ y tế có chất lượng, bao gồm ở bệnh viện và các trạm y tế xã.

Tin bài, tài liệu

Loading widget...
Chưa có tệp tin nào
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}