Trang đăng ký và Cập nhật thông tin người tham gia

Đang hiển thị 1 - 20 trong 383 người. Danh sách chỉ liệt kê những đại biểu đã đăng ký online.
Ví dụ nhập "Bình"
Vui lòng chỉ nhập một vài từ ví dụ "An Giang"
Enter a comma separated list of user names.
Ví dụ nhập "11hn.syt"
Cơ quan/Đại biểu: Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
284 Khách - Th12 15 2018 - 1:16ch Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Hoàng Văn Vịnh
xem
83 Khách - Th12 12 2018 - 9:27sa Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
BSCKII. Nguyễn Văn Dĩ
xem
252 Khách - Th12 14 2018 - 3:34ch Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Phan Kiều Bách
xem
67 Khách - Th12 11 2018 - 10:00ch Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Phạm Thị Phương Thùy
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Đa khoa Thành phố vinh - Nghệ An - Nghệ An
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
300 Khách - Th12 16 2018 - 12:28ch Bệnh viện Đa khoa Thành phố vinh - Nghệ An - Nghệ An
Phùng Ngọc Đức
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa Cái Nước - Cà Mau
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
211 Khách - Th12 13 2018 - 10:51ch Bệnh viện đa khoa Cái Nước - Cà Mau
Nguyễn Văn Tín
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Đa Khoa tư nhân Hà Thành - Hà Nội
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
316 Khách - Th12 16 2018 - 8:51ch Bệnh viện Đa Khoa tư nhân Hà Thành - Hà Nội
Lê Thị Hồng Phương
xem
Cơ quan/Đại biểu: Trung tâm y tế Châu Thành - Long An
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
115 Khách - Th12 12 2018 - 4:04ch Trung tâm y tế Châu Thành - Long An
Bùi Quốc Dũng
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
332 Khách - Th12 17 2018 - 9:17sa Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội
Nguyễn Công Thành
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Ba Tri - Bến Tre
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
131 Khách - Th12 12 2018 - 9:23ch Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Ba Tri - Bến Tre
Nguyễn Thanh Hải
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện YHCT Thái Nguyên - Thái Nguyên
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
348 Khách - Th12 17 2018 - 1:54ch Bệnh viện YHCT Thái Nguyên - Thái Nguyên
Nguyễn Thị Thủy
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Sản Nhi - Nghệ An
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
364 Khách - Th12 17 2018 - 4:16ch Bệnh viện Sản Nhi - Nghệ An
Mai Sỹ Thanh Sơn
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
51 Khách - Th12 11 2018 - 12:03ch Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh
HẠ BÁ CHÂN
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hải Dương
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
268 Khách - Th12 14 2018 - 8:30ch Bệnh viện đa khoa tỉnh - Hải Dương
Nguyễn Thị Thanh Huyền
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Sản Nhi - Vĩnh Phúc
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
380 Khách - Th12 17 2018 - 9:31ch Bệnh viện Sản Nhi - Vĩnh Phúc
Chu Thị Tuyến
xem
Cơ quan/Đại biểu: Sở Y tế - Bắc Kạn
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
281 Khách - Th12 15 2018 - 1:13ch Sở Y tế - Bắc Kạn
Lê Thị Dung
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp - Sơn La
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
80 Khách - Th12 12 2018 - 9:21sa Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp - Sơn La
Phạm Thị Thúy Hồng
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
96 Khách - Th12 12 2018 - 2:02ch Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh
TÔN THANH TRÀ
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa tỉnh - Thái Bình
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
208 Khách - Th12 13 2018 - 5:30ch Bệnh viện đa khoa tỉnh - Thái Bình
giang hoài nam
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hưng - Thái Bình
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
313 Khách - Th12 16 2018 - 8:03ch Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hưng - Thái Bình
Nguyễn Thị Hường
xem