Th12
03
When: Thứ hai, Th12 3, 2018 - Thứ sáu, Th12 14, 2018, (Cả ngày)
Where:

Cả nước

Ban tổ chức chuẩn bị các việc cuối cùng của Diễn đàn và bắt đầu nhận Đăng ký tham gia của các đơn vị.

Vui lòng không đăng ký bằng cách comment bên dưới. Hãy click vào nút đăng ký để vào form đăng ký.