Th12
18
When: Thứ ba, Th12 18, 2018, (Cả ngày)
Where:

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Hà Nội.

Diễn đàn diễn ra trong 1 ngày 18/12/2018