Danh sách đăng ký

Chỉ Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế mới có quyền đăng ký!

Đối với các bệnh viện trực thuộc tỉnh đã tự đăng ký trước đó vui lòng liên hệ Sở Y tế. Xin cảm ơn.

Đang hiển thị 1 - 20 trong 283 người. Danh sách chỉ liệt kê những đại biểu đã đăng ký online.
Ví dụ nhập "Bình"
Vui lòng chỉ nhập một vài từ ví dụ "An Giang"
Enter a comma separated list of user names.
Ví dụ nhập "11hn.syt"
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Phục hồi chức năng - Thừa Thiên Huế
Đăng ký: 41tth.phcn
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
288 41tth.phcn - Th11 13 2019 - 11:03ch Bệnh viện Phục hồi chức năng - Thừa Thiên Huế
Nguyễn Trọng Chương
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ
Đăng ký: 31pt.phcn
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
287 31pt.phcn - Th11 11 2019 - 4:24ch Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ
Nguyễn Tiến Sỹ
xem
Cơ quan/Đại biểu: Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Đăng ký: 31pt.phcn
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
286 31pt.phcn - Th11 11 2019 - 4:22ch Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Nguyễn Xuân Thủy
xem
Đăng ký: Khách
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
281 Khách - Th11 11 2019 - 3:49ch Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Vũ Thị Thu Hương
xem
273 Khách - Th11 11 2019 - 9:32sa Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Nguyễn Đoàn Mạnh
xem
272 Khách - Th11 11 2019 - 9:22sa Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Lê Thanh Toản
xem
271 Khách - Th11 11 2019 - 9:19sa Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
NGUYỄN VĂN LƯU
xem
Cơ quan/Đại biểu: Sở Y tế - Nam Định
Đăng ký: Khách
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
285 Khách - Th11 11 2019 - 3:59ch Sở Y tế - Nam Định
Trần Huy Đoàn
xem
Cơ quan/Đại biểu: Sở Y tế - Phú Thọ
Đăng ký: Khách
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
284 Khách - Th11 11 2019 - 3:53ch Sở Y tế - Phú Thọ
Nguyễn Tiến Sỹ
xem
283 Khách - Th11 11 2019 - 3:52ch Sở Y tế - Phú Thọ
Phạm Thị Hồng Tuyết
xem
Đăng ký: lethanhbinh.12.abc.syt
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
279 lethanhbinh.12.abc.syt - Th11 11 2019 - 1:58ch Sở Y tế - Phú Thọ
Lê Thanh Bình
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện E - Hà Nội
Đăng ký: Khách
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
282 Khách - Th11 11 2019 - 3:50ch Bệnh viện E - Hà Nội
Chu Thị Hải Yến
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ
Đăng ký: Khách
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
280 Khách - Th11 11 2019 - 3:04ch Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ
Đặng Thị Thúy Hằng
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình
Đăng ký: 18tb.qp
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
278 18tb.qp - Th11 11 2019 - 1:55ch Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình
Nguyễn Hoàng Linh
xem
Cơ quan/Đại biểu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH SƠN (2 chức năng) - Phú Thọ
Đăng ký: Khách
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
277 Khách - Th11 11 2019 - 1:49ch TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH SƠN (2 chức năng) - Phú Thọ
Lê Văn Canh
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ
Đăng ký: Khách
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
276 Khách - Th11 11 2019 - 1:47ch Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ
Lại Hồng Sáng
xem
Cơ quan/Đại biểu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐOAN HÙNG - Phú Thọ
Đăng ký: Khách
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
275 Khách - Th11 11 2019 - 1:44ch TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐOAN HÙNG - Phú Thọ
Phạm Thị Thu Hoài
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ
Đăng ký: Khách
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
274 Khách - Th11 11 2019 - 1:40ch Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ
Nguyễn Thị Hồng Hà
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng - Hải Dương
Đăng ký: Khách
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
270 Khách - Th11 11 2019 - 8:27sa Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng - Hải Dương
Nguyễn Thị Linh
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Bãi Cháy - Quảng Ninh
Đăng ký: Khách
#sắp xếp tăng dần Đăng ký Cơ quan/Đại biểu Hành động
269 Khách - Th11 11 2019 - 8:22sa Bệnh viện Bãi Cháy - Quảng Ninh
Hoàng Minh Tuân
xem