Tất cả Spaces

Diễn đàn QLCL&ATNB 2018

Đăng ký tham gia

  • Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị và đón tiếp được chu đáo, các Sở Y tế và bệnh viện vui lòng đăng nhập vào tài khoản trên phần mềm QLCL&ATNB để đăng ký. Cán bộ phụ trách QLCL của đơn vị quản lý tài khoản này.

Request group membership