Trang đăng ký và Cập nhật thông tin người tham gia

Đang hiển thị 1 - 20 trong 383 người. Danh sách chỉ liệt kê những đại biểu đã đăng ký online.
Ví dụ nhập "Bình"
Vui lòng chỉ nhập một vài từ ví dụ "An Giang"
Enter a comma separated list of user names.
Ví dụ nhập "11hn.syt"
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM - TP. Hồ Chí Minh
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
72 Khách - Th12 12 2018 - 8:57sa Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM - TP. Hồ Chí Minh
HUỲNH THANH HÙNG
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Kiến An - Hải Phòng
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
184 Khách - Th12 13 2018 - 2:13ch Bệnh viện Kiến An - Hải Phòng
Nguyễn Thị Lý
xem
181 Khách - Th12 13 2018 - 1:55ch Bệnh viện Kiến An - Hải Phòng
tăng xuân khoa
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
333 Khách - Th12 17 2018 - 9:19sa Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội
Bùi Huy Quyết
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Tâm Thần - Bà Rịa Vũng Tàu
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
237 Khách - Th12 14 2018 - 2:19ch Bệnh viện Tâm Thần - Bà Rịa Vũng Tàu
Ngô Thành Phong
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện YHCT Thái Nguyên - Thái Nguyên
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
349 Khách - Th12 17 2018 - 1:56ch Bệnh viện YHCT Thái Nguyên - Thái Nguyên
Phạm Thị Hảo
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành - Đồng Nai
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
253 Khách - Th12 14 2018 - 3:34ch Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành - Đồng Nai
Nguyễn Văn Cao
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ - Hà Nội
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
365 Khách - Th12 17 2018 - 4:23ch Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ - Hà Nội
Trần Văn Thuấn
xem
Cơ quan/Đại biểu: Sở Y tế - Hà Giang
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
120 Khách - Th12 12 2018 - 4:37ch Sở Y tế - Hà Giang
Đỗ Thị Mỹ
xem
Cơ quan/Đại biểu: Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
269 Khách - Th12 14 2018 - 10:50ch Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Phan Văn Tường
xem
381 Khách - Th12 17 2018 - 10:36ch Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Nguyễn Thị Bích Duyên
xem
346 Khách - Th12 17 2018 - 11:31sa Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Cao Ngọc Thành
xem
250 Khách - Th12 14 2018 - 3:32ch Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Đào Thanh Bình
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa Long An - Long An
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
24 Khách - Th12 10 2018 - 8:36sa Bệnh viện đa khoa Long An - Long An
Lý Hứng
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh - An Giang
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
40 Khách - Th12 10 2018 - 4:31ch Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh - An Giang
CN Hồ Xuân Hồng
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Đa khoa Thành phố vinh - Nghệ An - Nghệ An
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
301 Khách - Th12 16 2018 - 12:30ch Bệnh viện Đa khoa Thành phố vinh - Nghệ An - Nghệ An
Ngô Đức Danh
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Phụ sản - Hà Nội
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
314 Khách - Th12 16 2018 - 8:41ch Bệnh viện Phụ sản - Hà Nội
Nguyễn Thị Phương Thảo
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước - Bình Dương
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
69 Khách - Th12 12 2018 - 8:17sa Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước - Bình Dương
Nguyễn Thị kim Ngân
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc - Long An
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
101 Khách - Th12 12 2018 - 2:30ch Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc - Long An
Giã Văn Hưng
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Sản Nhi - Nghệ An
Đăng ký: Khách
# Đăng kýsắp xếp giảm dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
362 Khách - Th12 17 2018 - 4:15ch Bệnh viện Sản Nhi - Nghệ An
Đinh Xuân Hương
xem