Trang đăng ký và Cập nhật thông tin người tham gia

Đang hiển thị 1 - 20 trong 383 người. Danh sách chỉ liệt kê những đại biểu đã đăng ký online.
Ví dụ nhập "Bình"
Vui lòng chỉ nhập một vài từ ví dụ "An Giang"
Enter a comma separated list of user names.
Ví dụ nhập "11hn.syt"
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Mắt - Bình Định
Đăng ký: nxh.45bd.mat
# Đăng kýsắp xếp tăng dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
134 nxh.45bd.mat - Th12 13 2018 - 8:01sa Bệnh viện Mắt - Bình Định
Nguyễn Thanh Triết
xem
135 nxh.45bd.mat - Th12 13 2018 - 8:04sa Bệnh viện Mắt - Bình Định
Nguyễn Xuân Hoà
xem
Cơ quan/Đại biểu: Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Đăng ký: nganhn.11hn.tn
# Đăng kýsắp xếp tăng dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
19 nganhn.11hn.tn - Th12 9 2018 - 10:57ch Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Nguyễn Hải Ngân
xem
Đăng ký: 73cm.dd
# Đăng kýsắp xếp tăng dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
217 73cm.dd - Th12 14 2018 - 8:43sa Người đăng ký không ghi cơ quan hoặc ghi trong địa chỉ
Dương Quốc Thống
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Lào Cai
Đăng ký: dr5
# Đăng kýsắp xếp tăng dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
278 dr5 - Th12 15 2018 - 1:03ch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Lào Cai
Phạm An Hùng
xem
279 dr5 - Th12 15 2018 - 1:04ch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Lào Cai
Vũ Thị Kim Việt
xem
Cơ quan/Đại biểu: Sở Y tế - Bắc Kạn
Đăng ký: dr5
# Đăng kýsắp xếp tăng dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
277 dr5 - Th12 15 2018 - 1:01ch Sở Y tế - Bắc Kạn
Lê Thị Dung
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa Phương Đông - Hà Nội
Đăng ký: domyhuong
# Đăng kýsắp xếp tăng dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
297 domyhuong - Th12 16 2018 - 8:47sa Bệnh viện đa khoa Phương Đông - Hà Nội
Vương Kim Lộc
xem
Cơ quan/Đại biểu: Sở Y tế - Hà Nội
Đăng ký: domyhuong
# Đăng kýsắp xếp tăng dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
298 domyhuong - Th12 16 2018 - 8:52sa Sở Y tế - Hà Nội
Nguyễn Thị Minh Tâm
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa Đống Đa - Hà Nội
Đăng ký: domyhuong
# Đăng kýsắp xếp tăng dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
296 domyhuong - Th12 16 2018 - 8:42sa Bệnh viện đa khoa Đống Đa - Hà Nội
Lê Thanh Hải
xem
Cơ quan/Đại biểu: Sở Y tế - Phú Thọ
Đăng ký: dhh_31pt.tt
# Đăng kýsắp xếp tăng dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
235 dhh_31pt.tt - Th12 14 2018 - 1:34ch Sở Y tế - Phú Thọ
Đỗ Huy Hùng
xem
236 dhh_31pt.tt - Th12 14 2018 - 1:37ch Sở Y tế - Phú Thọ
Đỗ Phan Thư
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện đa khoa Cà Mau - Cà Mau
Đăng ký: 73cm.dk
# Đăng kýsắp xếp tăng dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
182 73cm.dk - Th12 13 2018 - 1:59ch Bệnh viện đa khoa Cà Mau - Cà Mau
Tăng Công Lành
xem
180 73cm.dk - Th12 13 2018 - 1:52ch Bệnh viện đa khoa Cà Mau - Cà Mau
Bùi Đức Văn
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - TP. Cần Thơ
Đăng ký: 69ct.tuct
# Đăng kýsắp xếp tăng dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
2 69ct.tuct - Th12 7 2018 - 8:34ch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - TP. Cần Thơ
Lê Thị Kim Đài
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ - TP. Cần Thơ
Đăng ký: 69ct.san
# Đăng kýsắp xếp tăng dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
76 69ct.san - Th12 12 2018 - 9:16sa Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ - TP. Cần Thơ
Hoàng Thị Phương Thảo
xem
75 69ct.san - Th12 12 2018 - 9:09sa Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ - TP. Cần Thơ
Huỳnh Vưu Khánh Linh
xem
Cơ quan/Đại biểu: Bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ - TP. Cần Thơ
Đăng ký: 69ct.dhy
# Đăng kýsắp xếp tăng dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
22 69ct.dhy - Th12 10 2018 - 8:21sa Bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ - TP. Cần Thơ
Nguyễn Thị Hồng Nga
xem
23 69ct.dhy - Th12 10 2018 - 8:26sa Bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ - TP. Cần Thơ
Nguyễn Phương Thảo
xem
Cơ quan/Đại biểu: Sở Y tế - Kiên Giang
Đăng ký: 68kg.syt
# Đăng kýsắp xếp tăng dần Cơ quan/Đại biểu Hành động
179 68kg.syt - Th12 13 2018 - 1:42ch Sở Y tế - Kiên Giang
Hà Văn Phúc - Phó giám đốc
xem