Tất cả Spaces

Diễn đàn QLCL&ATNB 2018

Diễn đàn Quốc gia về Chất lượng bệnh viện lần thứ IV, kết hợp Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và 65 năm thành lập Hệ thống Khám, chữa bệnh.

Request group membership

Hội thảo Quốc tế ATNB 2019

Hội thảo Quốc tế thực hiện giải pháp toàn cầu về an toàn người bệnh

Request group membership